Kategorie

Referencje

 • Rafał Berdys

  Dotychczasowa współpraca przebiegała bez zastrzeżeń. Zawsze można liczyć na cenne porady odnośnie sprzętu jak i całej branży związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ceny również konkurencyjne. Polecam !

 • Mariusz Kuczera

  Profesjonalny doradca z szeroką specjalistyczną wiedzą. Rzetelna obsługa klienta, czas reakcji na zamówienia oraz sposób realizacji zamówień perfekcyjne. Firma sprosta każdemu wyzwaniu.

 • Andrzej Pasek

  Firma z XXI wieku. Stuprocentowa słowność , co dzisiaj niestety należy do rzadkości. Słowa uznania. Polecam.

 • Wojciech Bandrowczak

  Szybko, sprawnie i profesjonalnie! Bardzo dobry kontakt, oraz fachowe porady telefoniczne w celu wybrania odpowiedniego towaru. POLECAM !!!

 • Maciej Pawlak

  Pierwszorzędny towar, profesjonalna obsługa i szybka wysyłka! Gorąco polecam.

 • Wojciech Szczepski

  Tak to powinno wyglądać - pełna profeska - POLECAM

 • Tomasz Morzyszek

  Profesjonalne i innowacyjne podejście do BHP. Zachęcam do kontaktu. Polecam do współpracy.

 • Arkadiusz Dziębowski

  Firma gwarantuje profesjonalna obsługę i doradztwo techniczne oraz zapewnia wysoka jakość świadczonych usług.

 • Arek Kurnyta

  Transakcja przebiegła pomyślnie i szybko po kupieniu przedmiotu następnego dnia już go miałem. Bardzo polecam.

 • Artur Wakuła

  Rewelacja, tak jak firma. Profesjonaliści w każdym calu. BARDZO POLECAM

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

  Firma w swojej działalności charakteryzuje się terminowością dostarczanych towarów, fachowością przedstawianych ofert oraz elastycznością w negocjacjach. Z całym przekonaniem możemy polecić firmę Normes jako rzetelnego dostawcę.

 • Piotr Dobrzyński

  Profesjonalna i szybka obsługa. Sprzedający zna się na tym co sprzedaje. Jednym słowem - POLECAM

 • Anna Biernaczyk

  Super ! Natychmiastowa odpowiedź i bardzo szybka wysyłka. Szczerze polecam

 • Grzegorz Piątkowski

  Udane zakupy, szybka wysyłka. Zadowolenie z towaru. Szczerze polecam !!!

 • Kapituła konkursu LAUR Eksperta

  Certyfikat „Laur Eksperta” potwierdza, iż w opinii Komisji marka poddana ocenie spełnia wysokie kryteria w dziedzinie jakości i użyteczności rynkowej.

 • Agnieszka Wolińska

  tak szybkiej dostawy się nie spodziewałam :-)

 • Arkadiusz Miążek

  Bardzo solidna,  kompetentna i pomocna obsługa. Towar zgodny z opisem i wysłany terminowo. Gorąco polecam

 • Iwona K.J.

  Polecam, dobry kontakt ze sprzedawcą, profesjonalna obsługa.

 • Kasia Kamizela

  Z pełnym przekonaniem rekomenduję usługi i produkty firmy spełniającej najwyższe standardy jakości w każdym zakresie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

1.
Administratorem danych osobowych Klientów jest firma NORMES Marcin Nowak z siedzibą w Częstochowie  adres: Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa, NIP 9490210352, REGON: 241360677 zwanym dalej Administratorem.

2.
Z Administratorem można się skontaktować:
- listownie na adres: NORMES Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa
- mailowo na adres: biuro@normes.pl
    
3.
 Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:
- zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
- prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
- sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Normes
- prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez Normes, samodzielnie lub we     współpracy z innymi podmiotami
- dochodzenia roszczeń
- archiwizacji i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji
- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
- prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
- spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Normes
- spełniania obowiązku z tytułu rękojmi za wady
- obowiązków związanych z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości
- przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności
- ochrony przed próbami oszustwa

4.
Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych, a ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, a jedynie obowiązkiem umownym. Podanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie, jeżeli Klient się na to zgodzi i według uznania Klienta. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:
- złożenia i realizacji Zamówienia;
- wystawienia faktury VAT lub paragonu i dokonania rozliczeń podatkowych;
- założenia Konta;
- przesyłania Klientowi Newslettera;
- obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;
a). obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;
b). w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

5.
Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
- pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;
- podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:
a). podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów, w tym usług lub rzeczoznawcom działającym na zlecenie Administratora;
b). agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu akcji marketingowych Administratora;
c). podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
d). podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
e). podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
f).podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
g). podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) - w celu zapewnienia kredytowania na zakup produktów, w tym usług i wykonania zwrotów;
h). zakładami ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
l).podmiotami nabywającymi wierzytelności - w razie niezapłacenia za zakupiony towar

6.
Klientowi przysługuje prawo do:
- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
- prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
- prawo usunięcia danych osobowych;
- prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do przeniesienia danych osobowych;
- prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

7.    
Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn

8.    
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.    
Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
- w celach marketingowych,
- w celach wynikających z tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, innych niż marketing, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.

11.    
Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

12.    
Klient może wystąpić do Administratora z żądaniami, o których mowa wyżej poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:
- mailowo, na adres:  lub biuro@normes.pl;
- korespondencyjnie, na adres: NORMES Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa

13.
Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej, w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

14.    
Jeżeli Administrator będzie miał uzasadnione wątpliwości dotyczące tożsamości Klienta w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Klienta o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

15.    
Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:
- listem poleconym na podany przez Klienta adres lub
- drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail,
za wyjątkiem przypadków gdy:
a). klient przekazał swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądał udzielenia informacji przez Administratora w innej formie - wówczas Administratora przekazuje informacje na podany przez Klienta adres e-mail;
b). klient zażądał udzielenia informacji przez Administratora ustnie, a jego tożsamość została potwierdzona innymi sposobami - wówczas Administrator udziela informacji ustnie.

16.    
Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez Administratora w związku z żądaniami Klienta, o których mowa w punkcie 8-11 wyżej są wolne od opłat. Jeżeli jednak powołane żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, Administrator może:
- pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo,
- odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

17.    
Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, których dokonał w wykonaniu żądania Klienta, każdego odbiorcę, któremu zostały ujawnione dane Klienta. Administrator nie jest zobowiązany do przekazania takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).

18.    
Na żądanie Klienta, Administrator informuje o odbiorcach, których poinformował o o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych Klienta, a także o odbiorcach których nie udało się powiadomić Administratora.

Sklep został zarejestrowany w zbiorach GIODO numer księgi 173718 nr zgłoszenia 028496/2015.

Administrator oświadcza, że wdrożył środki bezpieczeństwa, o jakich mowa w art. 36-39a ustawy o ochronie danych osobowych.

Administrator zobowiązuje się do zachowania w poufności jakichkolwiek informacji  związanych z uzyskaniem dostępu do powierzonych danych oraz do zabezpieczenia powierzonych danych przed jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem.

19. Klauza informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma NORMES z siedzibą przy ul. Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207
Częstochowa /dalej: NORMES/.

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług handlowych oraz do celów marketingowych związanych z prowadzoną działalnością na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisów prawa o prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym:
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

3. Przekazywanie danych osobowych
Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych – w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych.

4. Czas przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów
przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tymczasie:
- przez okres wymagany przepisami prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji rozliczeniowej – wynosi 5 lat;
- przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów NORMES (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.

5. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Skarga do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8. Kontakt z administratorem danych osobowych
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail : biuro@normes.pl lub telefonicznie pod nr: +48 34 314 36 32.

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości podjęcia relacji handlowych w ramach działalności prowadzonej przez firmę NORMES.

Definicje

 1. Administrator - oznacza NORMES, Aleja Wojska Polskiego 124, 42-207 Częstochowa, NIP: 9490210352, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.agrobhp.pl
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza  podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.