Medyczne maski XR 250 FFP2 i XR 350 FFP3

niedziela, 02.10.2022

Półmaski filtrujące seria XR 350 FFP3 NR i XR 250 FFP2 NR przeznaczone są do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym, zakaźnym gdzie istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych. Służą do zasłaniania ust, nosa i brody. Produkt stanowi barierę ograniczającą transmisję czynnika zakaźnego oraz ochronę dróg oddechowych. Zapobiega rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów przenoszonych przez powietrze, zmniejszając ryzyko infekcji przez personel medyczny. Stosowanie zapewnia sterylne warunki leczenia i chroni pacjenta przed wirusami/bakteriami np. podczas wykonywania procedur medycznych. Półmaski filtrujące serii przeznaczone są także do używania przez personel medyczny oraz przez pacjentów w przypadku narażenia na działanie krwi i innych potencjalnie zakaźnych płynów ustrojowych.

Półmaska filtrująca XR 250 FFP2 NR i XR XR 350 FFP3 NR składa się z:
– czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;
– zacisku nosowego z taśmy polipropylenowej wzmocnionej dwoma drutami stalowymi;
– taśm mocujących półmaskę na uszach wykonanych z nitek bez lateksowych w oplocie

Półmaski filtrujące XR 250 FFP2 NR i XR XR 350 FFP3 NR są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia
5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Półmaski filtrujące XR 250 FFP2 NR i XR 350 FFP3 NR  zostały zaprojektowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG.
EN 14683:2019 + AC:2019 [PN-EN 14683+AC:2019-09] – Maski medyczne – Wymagania i metody badań.
EN ISO 15223-1:2021 [PN-EN ISO 15223-1:2022] Wyroby medyczne –Symbole do stosowania wraz z informacjami
dostarczanymi przez producenta — Część1: Wymagania ogólne.
EN ISO 20417:2021 [PN-EN ISO 20417:2021] Wyroby medyczne — Informacje dostarczane przez wytwórcę.
EN ISO 14971:2019 [PN-EN ISO 14971:2020-05] Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do
wyrobów medycznych.
EN 149:2001 + A1:2009 [PN–EN 149:2001 + A1:2010] Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do
ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie.

Półmaski medyczne serii XR są dostępne w naszym sklepie internetowym tutaj

WYSYŁKA DO 24 GODZIN

transport GRATIS! przy zakupach powyżej 600,00 zł