Podstawowe zasady użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego

Sprzęt filtrujący tzw. „szczelnie dopasowany” nie powinien być stosowany przez osoby, których broda, bokobrody, blizny, itd. uniemożliwiają prawidłowe dopasowanie części twarzowej lub zakłócają prawidłowe funkcjonowanie zaworów oddechowych. W takim przypadku jedynie sprzęt filtrujący z wymuszonym przepływem powietrza może gwarantować skuteczną ochronę.

Każdorazowo przed użyciem wszystkich typów sprzętu filtrującego należy sprawdzić:

 1. Czy sprzęt nie jest uszkodzony
 2. Czy nie są uszkodzone zawory oddechowe
 3. Czy taśmy nagłowia pozwalają na szczelne dopasowanie
 4. Czy elementy filtrujące są w dobrym stanie tzn. czy nie jest uszkodzone opakowanie jednostkowe, obudowa oraz czy oznaczenia odpowiadają zidentyfikowanemu zagrożeniu
 5. Czy nie została przekroczona data ważności sprzętu
 6. Dla sprzętu ze wspomaganiem lub wymuszonym przepływem powietrza dodatkowo należy sprawdzić: stan naładowania baterii oraz zgodność z instrukcją producenta czy jest osiągane minimalne objętościowe natężenie przepływu dostarczanego powietrza

 W celu zapewnienia jak najlepszej szczelności części twarzowej, sposób zakładania, dopasowywania i zdejmowanie półmasek, ćwierćmasek i masek, powinien przebiegać wg następującego schematu:

 1. Umieścić część twarzową tak, aby przykrywała usta i nos lub całą twarz (w zależności od części twarzowej)
 2. Założyć nagłowie tak, aby dwie oddzielne jego taśmy znajdowały się na czubku głowy i na karku
 3. Dopasować naciąg taśm nagłowia tak, aby część twarzowa utrzymywana była w ustalonym położeniu
 4. W przypadku półmasek filtrujących dopasować uszczelkę nosową
 5. W celu zdjęcia części twarzowej należy poluzować taśmy nagłowia poprzez zwolnienie zaczepów

Graficzne przedstawienie sposobu zakładania półmaski filtrującej.


 Zak-adanie-maski-czaszowej-ikona2

Po założeniu i dopasowaniu części twarzowej należy sprawdzić szczelność jej dopasowania. W tym celu należy:

 1. Wloty elementów filtrujących zakryć szczelnie dłońmi
 2. Wykonać wdech
 3. Część twarzowa jest prawidłowo i szczeknie zamocowana, jeżeli odczuje się silny opór wdechu, a ścianki półmaski przybliżą się do twarzy
 4. Wyloty zaworów wydechowych zakryć szczelnie dłońmi
 5. Wykonać wdech
 6. Część twarzowa jest prawidłowo i szczelnie zamocowana, jeżeli odczuje się silny opór wydechu, a ścianki półmaski oddalą się od twarzy
 7. W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek nieszczelności część twarzową należy dopasować ponownie i znów sprawdzić jej szczelność
 8. W przypadku braku możliwości uzyskania szczelności część twarzową należy wymienić